چند راهکار برای سلامت نگه داشتن ريه‌ها

غواصی

اگر می خواهيد ريه های سالمی داشته باشيد به انجام اين کارها عادت کنيد

1- با تجويز پزشک آسپرين مصرف کنيد.محققان طی مطالعاتی متوجه شدند که کسانی که 325 ميلی گرم آسپرين روزانه مصرف می كنند، 22 درصد نسبت به افراد ديگر به احتمال کمتری دچار تنگی نفس می شوند.

2- دمبل بزنيدبا انجام اين ورزش ماهيچه‌های قفسه سينه افزايش و تقويت می يابد و اين توانايی را دارد كه فضای بيشتری را برای ريه‌هايتان باز کند

3- آب بنوشيد، جذب خوب آب می تواند از مسير هوايی ترشحات نمدار نگهداری کند. به همين دليل است كه شما می توانيد به راحتی صحبت کنيد. همچنين نوشيدن آب زياد مانع از سرفه های مکرر می شود.

4- ملحفه ها را مرتب بشوييدگردوخاک موجود در ملافه‌ها می تواند راه نايژه‌ها را ببندد اما مطالعات نشان داده است که به طور کلی در نتيجه عوض کردن ملافه‌ها، 66 درصد از تعداد موجودات ذره‌بينی داخل ملافه‌ها کاهش پيدا می کند.

5- غذايتان را خوب بجويد تحقيقات نشان می دهد که ماهيچه‌های معده به حرکت کردن ديافراگم کمک می کند بنابراين شما با قدرت بيشتری ريه‌هايتان را از هوا پر می کنيد.

 

گردآوری ، تألیف و ترجمه : سعيد پروين 

مركز غواصی بین‌المللی مارينا www.IranMarina.com

استفاده از مطالب این مقاله برای علاقه‌مندان و هنرجويان غواصی به‌شرط امانت‌داری و رعایت اخلاق حرفه‌ای (درج منبع و نویسنده) آزاد می‌باشد.