10 گفتار غیر واقعی در خصوص غواصی

غواصی

1- در خانواده ما همه غواصی می کنند 

2- غواصی تنها برای افرادی است که کنار دریا هستند 

3- درون دریا کوسه وجود دارد و آنها به شما حمله می کنند 
 

 

4- برای یادگیری غواصی باید همه وسایل و تجهیزات آن را بخرم 
 
5- برای شروع غواصی من باید یک شناگر حرفه ای باشم 
 
6- غواصی یک ورزش مردانه است و بدرد زن ها نمی خورد 
 
7- در غواصی گوش شما صدمه خواهید دید 
 
8- هزینه آموزش و دریافت مدارک غواصی خیلی گران است 
 
9- برای غواصی باید شما یک فرد کاملا سالم از نظر پزشکی باشید 
 
10- غواصی ریسک بالای دارد و خطر مرگ در آن زیاد است