15 نشانه که مشخص می کند شخصی غواص است

غواصی

1- بر روی ظروف، لباس ، ماشین و هر چیزی پرچم غواصی دارند 

2- در یک مکالمه کامل می تواند از سیگنال های دست استفاده کنند 

3- خودور آنها همیشه بوی نئوپرن می دهد 

4- آنها کم شنوا هستند چون مدام درون گوش آنها آب بوده است 

5- هنگام ملاقات با یک شخص دوست دارند در مورد غواصی صحبت کنند 

6- جا کلیدی آنها معمولا شکل و لوگو تجهیزات غواصی را دارد 

7- آنها تعدادی لوازم غواصی در صندوق پشت ماشین خود دارند 

8- آنها حیوانات خانگی خود را با اسامی غواصی نام گذاری می کنند 

9- آنها مدت زمان طولانی نیاز دارند برای بررسی یک منوی غذایی دریایی 

10- آنها فیلم در جستجوی نمو را به طور کامل برای شما تعریف می کنند 

11-آنها از سرکه به غیر از پخت و پز استفاده زیادی می کنند 

12- آنها مانند سوپر من در یک فضای کوچک سریع لباس خود را تعویض می کنند

13- آنها یک کیف پول اختصاصی فقط مخصوص گواهینامه های خود دارند 

14- آنها ساعت های بزرگی بر روی دست خود دارند

15- جا کلیدی آنها بیشترشکل فین و یا دیگر وسایل غواصی است