یک ماهی که شنا بلد نیست

غواصی

اگر شما 38 متر در زیرآب باشید می‌بینید یک ماهی با لب‌های قرمز پف‌کرده بر روی بستر مانند یک مرد مست راه می‌رود  این ماهی یک‌شاخ مانند اسب تک‌شاخ دارد و به شکل یک خفاش است . در این صورت دو حالت بیشتر ممکن نیست یا شما دچار نیتروژن نارکوسیس شده‌اید و یا در حال غواصی در جزایر گالاپاگوس و مشاهده یک Batfish هستید.

این ماهی نمی‌تواند شنا کند و با باله‌های سینه‌ای خود در سراسر کف اقیانوس راه می‌رود و راه رفتن او بیشتر شبیه تلوتلو خوردن است . نام علمی این ماهی Ogcocephalus Darwini است 

لب قرمز غول‌پیکر و فقدان مهارت‌های شنا و شکل عجیب غریب برای زندگی این ماهی کافی نیست . باله پشتی که مانند یک‌شاخ بر روی سر او قرار دارد برای فریب دادن و کمک کردن به او در جهت گرفتن مواد غذایی است  

دیدن این ماهی کمی دشوار است به‌طورمعمول در عمق 25 تا 40 متری زندگی می‌کنند و برای دیدن آن باید به جزایر گالاپاگوس سفرکرده و در اطراف جزیره کوکوس به دنبال آن بگردید