11

منبع جایگزین هوا از تجهیزات استاندارد غواصی محسوب می شوند و بستگی به نوع نیاز از آن برای کمک به خود شخص غواص و یا دیگران غواصان استفاده می شود .

 منابع جایگزین هوا به سه شکل وجود دارند .

1- منبع جایگزین هوا متصل به مخزن اصلی به نام اختاپوس

2- منبع جایگزین هوا متصل به پاور اینفلیتور بی سی دی به نام Air2

رایج ترین شکل استفاده از منابع جایگزین هوا نوع اول است . فشار شکن مرحله دوم اضافی با نام مستعار اختاپوس با شیلنگ بلندتر و به رنگ زرد

جامعه غواصی به طور کلی بر سه اصل در خصوص منبع جایگزین هوا اشتراک نظر دارد .

 اگر چه منبع جایگزین هوا ، متناوب بوده و تکنیک های مورد استفاده برای اشتراک گذاری هوا متفاوت است اما توافق کلی بر این سه اصل وجود دارد 

1. فشار شکن مرحله دوم اضافی (اختاپوس ) برای استفاده توسط غواصی دیگر باید به وضوح مشخص باشد

2. فشار شکن مرحله دوم اضافی (اختاپوس ) باید متصل باشد و به هیچ عنوان آویزان نباشد 

3. فشار شکن مرحله دوم اضافی (اختاپوس ) باید با یک بست که سریع باز شود در یک منطقه مثلثی زیر چانه و پائین قفسه سینه وصل شود . 

 شما در غواصی از چه نوع منبع جایگزین هوا استفاده می کنید ؟ 

 

همچنین در خصوص استاندارد اروپایی EN 250 تغییراتی ایجاد شده است . این استاندارد مربوط به تولید دستگاه تنفس در زیرآب و تغییرات مربوط در خصوص منبع جایگزین هوا ( اختاپوس ) است . 

اثر این تغییرات به صورت تدریجی مشخص خواهد شد و تجهیزات جدید بر اساس این استاندارد باید تولید شود و مورد استفاده قرار گیرد . همچنین کلیه غواصان باید از این تغییرات آگاهی داشته باشند

 تغییرات اصلی در خصوص تولید تنظیم کننده هوا مطابق با استاندارد جدید به شرح زیر است .

1- منبع جایگزین هوا ( اختاپوس ) گزینه مناسبی برای استفاده در عمق‌های بیشتر از 30 متر و آب با دمای کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد نیست و به جای آن استفاده از یک سیستم مستقل تنفسی توصیه می‌گردد .

2- اولین مرحله تنظیم‌کننده رگلاتور که برای آب سرد طراحی نشده باشد باید دارای علامت >10°C باشد

3- اولین مرحله تنظیم‌کننده رگلاتور برای کار در دمای پایین‌تر توسط سازنده باید مشخص شده باشد

4-اولین مرحله تنظیم‌کننده رگلاتور اگر سازگار با یک منبع هوای جایگزین ( اختاپوس) طراحی شده باشد با علامت “A”باید مشخص شود