توافق نامه کلی در خصوص منبع هوای جایگزین

غواصی

منبع جایگزین هوا از تجهیزات استاندارد غواصی محسوب می شوند و بستگی به نوع نیاز از آن برای کمک به خود شخص غواص و یا دیگران غواصان استفاده می شود .

 منابع جایگزین هوا به سه شکل وجود دارند .

1- منبع جایگزین هوا متصل به مخزن اصلی به نام اختاپوس

2- منبع جایگزین هوا متصل به پاور اینفلیتور بی سی دی به نام Air2

3- منبع جایگزین هوا به شکل سیلندرهای کوچک

رایج ترین شکل استفاده از منابع جایگزین هوا نوع اول است . فشار شکن مرحله دوم اضافی با نام مستعار اختاپوس با شیلنگ بلندتر و به رنگ زرد

 

جامعه غواصی به طور کلی بر سه اصل در خصوص منبع جایگزین هوا اشتراک نظر دارد .

 اگر چه منبع جایگزین هوا ، متناوب بوده و تکنیک های مورد استفاده برای اشتراک گذاری هوا متفاوت است  اما توافق کلی بر این سه اصل وجود دارد 

 

1. فشار شکن مرحله دوم اضافی (اختاپوس ) برای استفاده توسط غواصی دیگر باید به وضوح مشخص باشد

2. فشار شکن مرحله دوم اضافی (اختاپوس ) باید متصل باشد و به هیچ عنوان آویزان نباشد 

3. فشار شکن مرحله دوم اضافی (اختاپوس ) باید با یک بست که سریع باز شود در یک منطقه مثلثی زیر چانه و پائین قفسه سینه وصل شود . 

 

شما در غواصی از چه نوع منبع جایگزین هوا استفاده می کنید ؟