آشنایی با خانواده ماهیان خلیج‌فارس و دریای عمان_ جراح ماهیان

آشنایی با خانواده ماهیان خلیج‌فارس و دریای عمان_ جراح ماهیان

مشخصات کلی خانواده جراح ماهیان(Acanthuridae)

جراح ماهیان متعلق به راسته سوف ماهی شکلان (Perciformes) می‌باشند

ریشه لغوی: یونانی >> Akantha= خار + oura=دم

نام انگلیسی: tang, unicornfishes, sturgeonfishes

نام فارسی: جراح ماهیان

خصوصیات زیستی و شیلاتی 

1- بدن بسیار فشرده دارند چشم‌ها در بخش بالایی سر، همراه با استخوان پیش چشمی دراز

2- باله پشتی پیوسته و غیر مضرس دارند با 4 تا 9 خار و 19 تا 31 شعاع نرم

3- باله مخرجی با سه خار(در جنس Naso ) و 19 تا 36 شعاع نرم

4- باله شکمی با یک خار و پنج شعاع(در Naso و Paracanthurus سه شعاع )

5- فلس‌های بسیار کوچک شانه‌ای دارند

6- دهان کوچک میانی  با یک ردیف مفرد دندان

7- تغذیه اغلب آن‌ها از جلبک‌های کف زی و برخی از زئوپلانکتون و دتریتوس های است 

8- اغلب روده بلندی دارند

9- باله دمی اغلب آن‌ها دارای خارهای تیزی است که با حرکت دادن دم می‌توانند ماهیان دیگر را فراری بدهند

10- پراکنش این خانواده منحصر به خلیج‌فارس و دریای عمان، اقیانوس هند، اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، در نواحی گرمسیری به‌ویژه صخره‌های مرجانی است 

11- بیشتر در نواحی نزدیک ساحل در عمق کمتر از بیست متر دیده می‌شوند ولی برخی از گونه‌ها در اعماق پائین تر هم هستند

12- بیشتر گونه‌ها در روز فعال بوده و شب‌ها در میان سنگ‌ها و مرجان‌ها پناه می‌گیرند. اغلب دریازی هستند

13- زندگی گله‌ای در بین گونه‌های این خانواده دیده می‌شود

14- در نواحی پلاژیک تخم‌ریزی می‌کنند و اغلب از نوزاد و تخم نگهداری نمی‌کنند

15- ازنظر شیلاتی به‌عنوان منبع غذایی و برخی از گونه‌ها به‌عنوان ماهی آکواریومی موردعلاقه هستند

16- صید خانواده جراح ماهیان با قلاب، تورهای ثابت عمقی، ترال و انواع گرگور انجام می‌شود

 پراکنش در آب‌های ایران

در خلیج‌فارس و دریای عمان، تاکنون 1 جنس از خانواده جراح ماهیان گزارش شده است .

گیاهی زیبا و شگفت انگیز به نام قلم دریا
شکار یک میگوی بسیار قوی و خطرناک