وبلاگ غواصی

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to http://www.iranmarina.com/

هوش مصنوعی (AI) در غواصی

هوش مصنوعی (AI) در غواصی

یک فناوری با نام هوش مصنوعی (AI) با سرعت در حال رشد و پیشرفت است این فناوری وعده مزایای زیادی می دهد، اما همچنین می خواهد زندگی ما را بیش از آنچه که تصور می کنیم مختل کند. با استناد به مطالعات انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد و شرکت های خصوصی و همچنین سازمان سیاست های عمومی یک نگرانی برای اولین بار از یک تکنولوژی مخرب برای از بین بردن کسب و کار مطرح شده است .

اگر چه اثرات اقتصادی هوش مصنوعی به طور کامل روشن تماس نیست، اما هوش مصنوعی می تواند خیلی کار ها انجام دهد از جمله شروع به درس دادن و آموزش در غواصی کند . در حال حاضر در آموزش غواصی ابزار اصلی برای ارائه اطلاعات بنیادی توسط ابزار دیجیتال انجام می شود ، و با توجه به تدریس نوآورانه ابزار دیجیتال هوش مصنوعی می تواند توابع آموزش اولیه مانند : تحویل دانش، ارزیابی و درجه بندی را انجام دهد .

به دنبال پیشروی بیشتر هوش مصنوعی در زمینه تکنولوژی های آموزشی باعث می شود به یادگیری بیشتر کمک کند هوش مصنوعی فقط در زمینه مجازی تدریس نمی کند بلکه تحویل محتوا را بر اساس واقعیت خلاصه و تنظیم می کند و به شیوه های مختلف با وضعیت هنرآموز تطبیق می دهد

بسیاری از افراد تصمیم گیرنده در غواصی با احتیاط کامل اطمینان دارند که باید هوش مصنوعی نقش بازنگری آموزشی توسط مربیان انسانی در فرآیند تدریس دوره را انجام دهد و این بدان معنا نیست که هوش مصنوعی جایگزین مربیان انسانی شود در حالی که هوش مصنوعی در دانش و پیش بینی در مدیریت مانند : قضاوت ، تصمیم گیری و تفسیر بسیار موفق بوده است .