07

وقتی شما غواصی می‌کنید در این راه تجربه کسب می‌کنید و هر چه بیشتر غواصی کنید تجربیات بیشتر و مهم‌تری کسب می‌کنید . همچنین شما به دنبال راه‌ کارهای برای دستیابی به موفقیت بیشتر و تبدیل‌شدن از یک غواص ساده به یک غواص ماهر هستید . یک نکته ساده در این خصوص لاگ بوک غواصی شماست. آیا لاگ بوک در غواصی شما تأثیر دارد و کمک می‌کند شما غواص بهتری شوید ؟

1- با ثبت اطلاعات در لاگ بوک همیشه می‌دانید که چه مقدار وزنه احتیاج دارید و نیازی نیست که برای هر غواصی از دایو مستر گروه بپرسید که شما چقدر وزنه نیاز دارید .

غواص خوب کسی است که شناوری خوبی داشته باشد

2- اگر به‌طور منظم غواصی خود را ثبت کنید می‌توانید مقدار ساعتی که تجهیزات شما استفاده‌شده است را به دست بیاورید و در زمان مناسب و لازم به سرویس دوره‌ای لوازم و تجهیزات خود بپردازید . همچنین اگر وسیله شما در غواصی  ایراد داشت با ثبت آن در لاگ بوک می‌توانید از فراموش کردن آن برای تعمیر جلوگیری کنید

غواص خوب کسی است که تجهیزات صحیح و سالم داشته باشد

3- برخی سایت‌ها نیاز به دوره‌های بالاتر غواصی و یا تخصص‌های غواصی دارد و شما به دلیل نداشتن این گواهینامه‌ها مجاز به غواصی نیستید . می‌توانید این اطلاعات را در لاگ بوک خود ثبت کنید تا برای شما یک هدف و دلیل برای شرکت در دوره‌های بالاتر و یا تخصصی غواصی باشد .

غواص خوب کسی است که مهارت‌های خود را با توسعه دانش به‌روز می‌کند

4- می‌توانید بعد از غواصی از مشاهدات آبزیان و زندگی دریایی اطلاعاتی در لاگ بوک خود ثبت کنید و بعد از مدتی این لاگ بوک برای شما یک دانش‌نامه بزرگ از آبزیان تبدیل خواهد شد و می‌توانید برای تجربه با دیگران آن را به اشتراک بگذارید

غواص خوب همیشه در یادگیری و اشتراک اطلاعات پیشرو است

 شما می‌توانید اطلاعات غواصی خود را به‌ صورت کاغذی یا دیجیتال ثبت کنید . پس یک غواص خوب همیشه لاگ بوک دارد ، طریقه نوشتن آن را بلد است ، همیشه همراه اوست و در پایان یک غواصی آن را تکمیل می‌کند