قوانین جدید اروپا در خصوص EN 250

غواصی

اعضای PADI در اروپا آگاه باشند که در خصوص استاندارد اروپایی  EN 250  تغییراتی ایجاد شده است . این استاندارد مربوط به تولید دستگاه تنفس در زیرآب و تغییرات مربوط در خصوص  منبع جایگزین هوا ( اختاپوس )  است . 

اثر این تغییرات به صورت تدریجی مشخص خواهد شد و تجهیزات جدید بر اساس این استاندارد باید تولید شود و مورد استفاده قرار گیرد . همچنین کلیه غواصان باید از این تغییرات آگاهی داشته باشند

 تغییرات اصلی در خصوص تولید تنظیم کننده هوا  مطابق با استاندارد جدید به شرح زیر است .

1- منبع جایگزین هوا ( اختاپوس ) گزینه مناسبی برای استفاده در عمق‌های بیشتر از 30 متر و آب با دمای کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد نیست و به جای آن استفاده از یک سیستم مستقل تنفسی توصیه می‌گردد .

2- اولین مرحله تنظیم‌کننده رگلاتور که برای  آب سرد طراحی نشده باشد باید دارای علامت >10°C  باشد

3- اولین مرحله تنظیم‌کننده رگلاتور برای کار در دمای پایین‌تر توسط سازنده باید مشخص شده باشد

4-اولین مرحله تنظیم‌کننده رگلاتور اگر سازگار با یک منبع هوای جایگزین ( اختاپوس)  طراحی شده باشد با علامت “A”باید مشخص شود