وبلاگ غواصی

2 minutes reading time (459 words)
ویژه 

اعتبار مدرک های بین المللی صادر شده در ایران

اعتبار مدرک های بین المللی صادر شده در ایران

تب مدرک گرایی در ایران امر ناشناخته ای نیست و داستانهای زیادی نیز در مورد دارندگان مدارک تقلبی در سطح ملی مطرح شده است که بماند. این تب از سوی دیگر موجب رشد موسسات ریز و درشتی شده است که فضای مجازی را پر کرده اند و مدعی هستند که به افراد با تبدیل سوابق و تجارب کاری و یا دوره های کوتاه مدت مدرک معتبر بین المللی مورد تایید مراجع علمی می دهند. این موسسات به دروغ اعلام می کنند که این مدارک برای ادامه تحصیل ، مهاجرت و کار یابی قابل استفاده اند و برای اقناع مخاطبین مستندات ریز و درشتی هم مانند قانون اتحادیه اروپا و ..... ردیف می کنند که هیچ کدام مبنای درستی ندارد و همه از اساس بی اعتبار است. برخی موسسات نیز از روش دیگری استفاده می کنند و مدعی ارتباط با یک دانشگاه خارجی یا مرکز آموزشی هستند که با گذراندن دوره کوتاهی یا حتی بدون دوره در ایران به شما مدرک بین المللی می دهند

در این ارتباط به دو مورد دقت کنید

1-این مدرک شما نیست که اهمیت دارد و داشتن عناوین و مدارک متعدد لزوما موجب موفقیت شما نمی شود مهم این است که شما چه بلدید و چه تخصصی دارید. دانستن این موضوع از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و چه بسا موجب تغییر مسیر زندگی شما بشود. در ادامه ابتلا به همین تب است که برخی از دوستان به فکر دست و پا کردن مدرک از هر نوع هستند

2- برای مهاجرت یا کاریابی باید مدارک آموزشی معتبر ارایه کنید و به این معنی است که این مدارک حاصل دوره های آموزشی واقعی باشند یعنی آموزش و امتحانی در کار باشد  و اینکه این موسسه آموزشی مدرک دهنده معتبر باشد. اعتبار به این معنی است که این موسسه از نظر دولت آن کشور موسسه مجاز باشد.

پس فریب موسساتی که مدعی دادن مدرک بین المللی از موسسات خارجی به خصوص آمریکا ، انگلستان ، ایتالیا ، آلمان و اتحادیه اروپا با گذراندن تعدادی واحد ، دوره های کوتاه مدت ، تبدیل سوابق و یا معادل سازی  را هستند نخورید معمولا این موسسات  مورد تایید هیچ نهاد دولتی و آموزشی نیستند. در آمریکا بیش از شش هزار موسسه آموزش عالی و فنی وجود دارد که شاید تنها ده درصد آنها معتبرند و هیچ کدام از آنها با تبدیل سوابق و دوره های کوتاه مدت و همچنین بدون نظارت مستقیم خودشان به شما مدرک اعطا نمی کنند

فراموش نکنید دریافت مدارک بین المللی واقعی نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی دارد

هر گونه برنامه ریزی برای آموزش و دریافت مدرک باید معطوف به یک هدف مشخص و در نظر گرفتن واقعیتهای جامعه و نیز الزامات بازار کار باشد و عدم توجه به این موارد می تواند موجب سرخوردگی و هدر دادن پول و زمان شما باشد

جهت‌یابی زیر آب بدون دخالت دست
پارگی پرده گوش

شبکه های اجتماعی ما

بدون شک شبکه های اجتماعی بخشی از زندگی روزمره‌ی ما شده اند! و بسیاری از ما با این شبکه ها در ارتباط هستیم!

پلتفرم  مختلف شبکه های اجتماعی مرکز غواصی مارینا بستری هستند برای ارتباط شما با دنیای مدرن

50 instagram Twitter telegram 

linkdin  tumbler aparat youtub