تفاوت بین دوره Open Water با Advanced Open Water

غواصی

اسم دوره‌های آموزشی PADI را زیاد شنیده‌اید و ممکن است قبل از ثبت‌نام کمی گیج شوید که این دو دوره چه تفاوتی باهم دارند

خواندن را ادامه دهيد
  1121 Hits
1121 Hits

شبکه های اجتماعی ما

بدون شک شبکه های اجتماعی بخشی از زندگی روزمره‌ی ما شده اند! و بسیاری از ما با این شبکه ها در ارتباط هستیم!

پلتفرم  مختلف شبکه های اجتماعی مرکز غواصی مارینا بستری هستند برای ارتباط شما با دنیای مدرن

facebookinstagram   Twitter  telegram

linkdin   tumbleryoutub  aparat