دوره های غواصی تخصصی متمایز

غواصیغواص متکی به خود

Self Reliant 

اگر چه بیشتر غواصی ها همراه با دوستان و به صورت گروهی می باشد و در تمام مراحل آموزش به این نکته اشاره شده است ، ولی گاهی اوقات ممکن است نیاز به یک غواصی داشته باشید که باید به تنهای انجام دهید و یا غواص همراه شما از نظر سطح آموزش و مهارت در جایگاهی قرار ندارد که بتوانید بر روی او حساب کنید 

در این دوره در مورد خطرات بالقوه غواصی ، ارزش تجهیزات و لوازم ، تجهیزات ضروری ، توسعه مهارت های غواصی برای اعتماد به نفس و استقلال در هنگام غواصی به شما ارائه می شود 

همچنین با یادگیری این تخصص از شما به عنوان یک همراه و شریک در غواصی با مهارت و تجربه بالا و همچنین اعتماد به نفس زیاد یاد می گردد 

 

 

 

 

حفاظت از کوسه ها

AWARE - Shark Conservation Diver

کوسه ها در اکوسیستم های دریایی بسیار مهم و حیاتی هستند، اما کوسه ها در حال کاهش در سطح جهانی هستند

در این دوره اطلاعاتی در مورد ارزش کوسه ها و آنچه که باعث از دست دادن سریع جمعیت کوسه ها شده است به شما آموزش داده خواهد شد

این دوره شامل دو غواصی است و یا ممکن است به عنوان یک برنامه آموزش بدون غواصی برای شما برنامه ریزی شود و به علت شرایط خاص گواهینامه متفاوتی به شما داده خواهد شد

 

 

 

 

 

غواصی برای مقابله با زباله های دریایی

Dive Against Debris

شما به طور قطعی در هنگام غواصی زباله های دریایی را مشاهده کرده اید . این زباله ها زندگی آبزیان را در خطر قرار داده است و همچنین تاثیر مثبتی بر سلامتی انسان و تحمیل هزینه های اضافی به اقتصاد ما کرده است 

شما به نقش ویرانگر زباله ها در صنعت غواصی آگاه هستید و به طور کامل آن را درک کرده اید اما شما به عنوان یک غواص چه نقشی می توانید در این خصوص داشته باشید ؟

در این دوره به شما آموزش داده خواهد شد که چگونه یک محیط زیر آب را از انواع زباله پاک سازی کنید و گزارشات و فرم های مربوطه  آن را به یک مرکز واحد ارسال کنید و همچنین پس از طی آموزش به عنوان یک غواص آگاه و آموزش دیده در این خصوص برای سایر غواص الگو بوده و بعنوان سر گروه یک تیم پاک سازی این برنامه را در محل زندگی خود انجام دهید