لیست قیمت

 لیست قیمت به روز رسانی شده در تاریخ 1397/06/20

«« مبنای نرخ گذاری دوره ها بر اساس ارائه خدمات ، کیفیت آموزشی و سطح سرویس دهی می باشد »»

 

هزینه صدور گواهینامه بین المللی PADI معادل 52 یورو با نرخ حواله ارز آزاد به قیمت 16 هزار تومان محاسبه شده است. 

غواصی

 برنامه Fun Diving تجربه یک غواصی 15 دقیقه ای در دریا تا عمق 4 متر > قیمت : 75 هزار تومان

دوره DSD شامل کلاس تئوری ، کلاس استخری و 1 غواصی در دریا تا عمق 6 متر و گواهینامه > قیمت : 300 هزار تومان

دوره Scuba Review شامل کلاس تئوری و 1 غواصی در دریا > قیمت : 400 هزار تومان

دوره ReActive شامل کلاس تئوری و 1 غواصی استخری به همراه منوال Touch و صدور گواهینامه  >قیمت : 1 میلیون تومان

دوره Scuba Diver شامل کلاس تئوری و 2 غواصی استخری و 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1.8 میلیون تومان با PIC Online 

دوره Open Water Diver شامل کلاس تئوری و 5 غواصی  استخری و 4 غواصی آب های آزاد تا عمق 18 متر > قیمت : 2.3 میلیون تومان با PIC  Online + Certificate 

دوره Adventure Diver شامل 3 غواصی  آب های آزاد تا عمق 18 متر  > قیمت : 1.8 میلیون  تومان با PIC  Online 

دوره Advanced Open Water Diver شامل 5 غواصی  آب های آزاد تا عمق 30 متر > قیمت : 2.2 میلیون تومان با PIC  Online + Certificate 

دوره Emergency First Response شامل 8 بخش آموزشی تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 900 هزار تومان با PIC  Online + Certificate 

دوره Rescue Diver شامل کلاس تئوری و کلاس استخری و 4 غواصی آب های آزاد > قیمت : 2.1 میلیون تومان با PIC  Online + Certificate 

دوره DiveMaster شامل کلاس تئوری ، استخری ، کارگاه آموزشی و 20 غوص آب های آزاد تا عمق 40 متر > قیمت : 4.5 میلیون تومان 

کارآموزی برنامه DSD leader  شامل کلاس تئوری و کارگاه آموزشی در صورت درخواست هنرجو انجام می شود > قیمت : 500 هزار تومان

هزینه صدور اپلیکیشن به مبلغ 116 یورو توسط هنرجو باید پرداخت شود + خرید کروپک آموزشی توسط هنرجو الزامی است 

هزینه صدور اپلیکیشن برنامه DSD leader  به مبلغ 47 یورو توسط هنرجو باید پرداخت شود 

دوره Assisant Instructor کلاس های تئوری و کارگاه آموزشی استخری و دریایی  > قیمت : 4 میلیون تومان 

هزینه صدور اپلیکیشن به مبلغ 84 یورو توسط هنرجو باید پرداخت شود + خرید کروپک آموزشی توسط هنرجو الزامی است 

 

برنامه ZERO to HERO  کلاس های تئوری ، استخری ،کارگاه آموزشی و غوص آب های آزاد  > قیمت : 27 میلیون تومان          » اطلاعات بیشتر در مورد برنامه «

 

غواصی های تفریحی به همراه راهنمای اختصاصی

سایت های داما ، سازه ها ، ساترن کرک ، دشت جلبک ها ، دریفت جنوبی> قیمت هر دایو : 125 هزار تومان 

سایت های سیمرغ ، بیگ کورال ، رویال راک ، الدورادو ، زوبیچ > قیمت هر دایو : 100 هزار تومان 

سایت های کرک ، کلبه هور ، کشتی یونانی ، کنیون > قیمت هر دایو .....

 

دوره های تخصصی 

دوره تخصصی حفاظت از محیط زیست دریایی ( Project Aware ) فقط کلاس تئوری > قیمت : 250 هزار تومان

دوره تخصصی حفاظت از مرجان ها ( AWARE Coral Reef Conservation ) فقط کلاس تئوری > قیمت : 250 هزار تومان

دوره تخصصی ارائه دهنده اکسیژن اضطراری ( Emergency Oxygen Provider ) کلاس تئوری به همراه  کارگاه آموزشی > قیمت : 250 هزار تومان

دوره تخصصی مهارت در کنترل شناوری ( Peak Performance Buoyancy ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی عکاسی دیجیتال زیر آب ( Digital Underwater Photographer ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در ارتفاعات ( Altitude Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی دی اس ام بی ( Delayed Surface Marker Buoy Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 350 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با هوای غنی شده ( Enriched Air Diver )کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد و  کارگاه آموزشی > قیمت : 400 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با اسکوتر زیر آبی (  Diver Propulsion Vehicle Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 450 هزار تومان

دوره تخصصی تجهیزات ( Equipment ) کلاس تئوری به همراه منوال Touch و صدور گواهینامه > قیمت :500 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در شب ( Night Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در جریان ( Drift Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی جستجو و بازیابی در غواصی ( Search and Recovery ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی جهت یابی و ناوبری در غواصی ( Underwater Navigator ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 550 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی عمیق ( Deep Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 650 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در اجسام مغروق ( Wreck Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آبهای آزاد > قیمت : 650 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با درای سوت ( Dry Suit Diver) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان

دوره غواصی با سایدمونت ( SideMount Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد  > قیمت : 1 میلیون تومان 

دوره تخصصی غواصی با فول فیس ماسک ( Full Face Mask Diving ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان 

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 1 ( Cavern Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 1.5 میلیون تومان

دوره های تخصصی متمایز 

دوره تخصصی متمایز آگاهی و حفاظت از کوسه ها (AWARE Shark Conservation  ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 400 هزار تومان

دوره تخصصی متمایز غواصی برای مقابله با زباله های دریایی (Dive Against Debris ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 400 هزار تومان

دوره تخصصی متمایز غواص متکی به خود ( Self Reliant ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان 

 

دوره های تکنیکال 

دوره تکنیکال مخلوط کننده گاز سطح اول ( Tec GasBlender - Nitrox ) کلاس تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 1 میلیون تومان 

دوره تکنیکال مخلوط کننده گاز سطح دوم ( Tec GasBlender - Trimix ) کلاس تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 1.5 میلیون تومان

دوره تکنیکال غواصی با سایدمونت (  Tec SideMount ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد  > قیمت : 1.5 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 2 ( Cave Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 3 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 3 ( Full Cave Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 4 میلیون تومان

 

توضیحات تکمیلی

1- هزینه درج شده در بالا شامل کلاس تئوری ، کلاس استخری ، غواصی در دریا ، نوشیدنی و ارائه تجهیزات کامل غواصی می باشد

2- پس از اتمام  هر دوره و تکمیل موارد مورد نیاز گواهینامه معتبر بین المللی غواصی از سوی PADI آمریکا صادر خواهد شد

3- هزینه صدور و دریافت گواهینامه بین المللی PADI به شرح زیر به صورت جداگانه باید پرداخت شود : 

صدور گواهینامه بدون منوال مبلغ ... 

صدور گواهینامه به همراه منوال Lite دوره مبلغ ...  

صدور گواهینامه به همراه منوال کتابی دوره و جدول مربوطه مبلغ ... 

صدور گواهینامه به همراه منوال Touch دوره مبلغ ... 

صدور گواهینامه به همراه منوال دوره های تخصصی مبلغ ... 

صدور گواهینامه برای دوره های تخصصی مبلغ 800.000 هزار تومان 

نکته : فعال سازی منوال Touch  و Lite دوره بر روی اکانت PADI Libray هنرجو و به صورت دیجیتال می باشد

4- پس از اتمام هر دوره گواهینامه پایان دوره از طریق آموزشگاه به صورت رایگان برای هنرجو صادر می شود 

5-  راهنمای فارسی دوره ها ، فایل های آموزشي ، دفترچه ثبت غوص در دوره به هنرجویان به صورت رایگان ارائه می شود

6- كلاس های آموزشی نیاز به رسیدن به حد نصاب ندارد و حتی به صورت یک نفره بدون هرگونه افزايش قيمت برگزار می شود

7- در پایان دوره های آموزشی عکس و فیلم های دوره به صورت رایگان به هنرجو ارائه می گردد

8- محل برگزاری کلاس ها جزیره کیش می باشد و با هماهنگی قبلی امکان استفاده از اقامت ارزان قیمت فراهم می باشد ::::: برخی از ویژگی های مرکز غواصی بین المللی مارینا جهت هنرجویان این مرکز :::::

صدور گواهینامه بین‌المللی غواصی PADI 

صدور گواهینامه پایان دوره  توسط آموزشگاه در صورت نیاز هنرجو

برگزاری کلاس در محیطی آموزشی با استفاده از ابزار نوین آموزشی 

تدریس و تمرین‌های تضمینی جهت موفقیت در دوره‌های آموزشی 

استفاده از وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی به زبان فارسی

دسترسی به منابع ،کتاب‌ها ،جزوات و بولتن‌های آموزشی

عدم پرداخت هرگونه هزینه اضافی و خارج از برنامه 

استفاده از لوازم و تجهیزات غواصی استاندارد و به روز 

اولویت حضور در کلیه تور های و برنامه های ویژه

حمایت و پشتیبانی لازم به‌ صورت دائمی 

محیطی کاملاً صمیمی و دوستانه

پشتیبانی 24 ساعته آموزشی

تخفیف در خرید تجهیزات غواصی 

دریافت مشاوره آموزشی رایگان 

پذیرایی در طول زمان آموزش 

 

.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

درباره ما

بازدید از این دنیای آبی و بیکران با غواصی و سفر به درون دریا میسر می شود. هنری که امروز توسط مرکز ما به شما تقدیم می گردد و با یادگیری آن به اعماق دریا سفر کنید و از زیبایی و شاهکارهای آفرینش لذت ببرید.