لیست قیمت دوره های غواصی

 لیست قیمت دوره های غواصی به روز رسانی شده در تاریخ 1397/12/28

«« قیمت دوره ها بر اساس کیفیت آموزش،سطح سرویس دهی و خدمات جانبی می باشد و به هیچ عنوان رقابتی نیست »»

مطلب قیمت و کیفیت در غواصی را مطالعه کنید

غواصی

دوره های آموزشی

برنامه Fun Diving ( دو ساعت ) تجربه یک غواصی 15 دقیقه ای در دریا تا عمق 3 متر > قیمت : 150 هزار تومان

برنامه DSD  (چهار ساعت )کلاس تئوری ، و 1 غواصی در دریا تا عمق 5 متر  > قیمت : 400 هزار تومان با گواهی تکمیل برنامه PADI

برنامه Scuba Review (چهار ساعت ) شامل کلاس تئوری و 1 غواصی در دریا > قیمت : 500 هزار تومان به همراه ثبت در لاگ بوک 

برنامه ReActive (شش ساعت ) شامل کلاس تئوری و 1 غواصی استخری به همراه منوال Touch   > قیمت : 1 میلیون تومان با گواهینامه PADI

دوره Scuba Diver (دو روز ) شامل کلاس تئوری و 3 غواصی استخری و 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1.8 میلیون تومان با گواهینامه PADI

ارتقا از Scuba Diver به Open Water Diver (یک روز ) شامل کلاس تئوری و 1 غواصی استخری و 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1.5 میلیون تومان با گواهینامه PADI

دوره Open Water Diver (سه روز ) شامل کلاس تئوری و 5 غواصی استخری و 4 غواصی آب های آزاد تا عمق 18 متر > قیمت : 2.5 میلیون تومان با گواهینامه PADI

دوره Adventure Diver ( یک روز ) شامل 3 غواصی آب های آزاد تا عمق 18 متر  > قیمت : 1.8 میلیون تومان با گواهینامه PADI

ارتقا از Adventure Diver به Advanced Open Water Diver ( یک روز ) شامل 2 غواصی آب های آزاد تا عمق 30 متر  > قیمت : 1.5 میلیون تومان با گواهینامه PADI

دوره Advanced Open Water Diver (دو روز ) شامل 5 غواصی  آب های آزاد تا عمق 30 متر > قیمت : 2.3 میلیون تومان با گواهینامه PADI

دوره Emergency First Response (یک روز ) شامل 8 بخش آموزشی تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 800 هزار تومان با گواهینامه PADI

دوره Rescue Diver ( دو روز ) شامل کلاس تئوری و کلاس استخری و 4 غواصی آب های آزاد > قیمت : 2.2  میلیون تومان با گواهینامه PADI

دوره DiveMaster ( پانزده روز ) شامل کلاس تئوری ، استخری ، کارگاه آموزشی و 20 غوص آب های آزاد تا عمق 40 متر > قیمت : 5 میلیون تومان 

هزینه صدور مدرک PADI به مبلغ  130 دلار به نرخ حواله روز به بانک در امارات محاسبه شده و توسط هنرجو پرداخت می گردد

خرید کروپک آموزشی به مبلغ 1200 درهم امارات و یا استفاده از برنامه Divemaster 50500-3 به صورت رایگان

کارآموزی برنامه DSD leader  شامل کلاس تئوری و کارگاه آموزشی در صورت درخواست هنرجو بعد از دوره DiveMaster انجام می شود > قیمت : 1 میلیون تومان

 هزینه صدور مدرک PADI برنامه DSD leader به مبلغ 55 دلار به نرخ حواله روز به بانک در امارات محاسبه شده و توسط هنرجو پرداخت می گردد

دوره Assisant Instructor ( هفت روز ) کلاس های تئوری و کارگاه آموزشی استخری و دریایی  > قیمت : 5 میلیون تومان 

هزینه صدور مدرک PADI به مبلغ  95 دلار به نرخ حواله روز به بانک در امارات محاسبه شده و توسط هنرجو پرداخت می گردد

خرید کروپک آموزشی به مبلغ 2500 درهم امارات

دوره ZERO to HERO  کلاس های تئوری ، استخری ،کارگاه آموزشی و غوص آب های آزاد، صدور گواهینامه > قیمت : 16.5میلیون تومان         » اطلاعات بیشتر در مورد برنامه «

برنامه Specialty Instructor/MSDT Application مخصوص مربیان PADI  > قیمت : 1 میلیون تومان 

هزینه صدور مدرک PADI هر تخصص به مبلغ 110 دلار به نرخ حواله روز به بانک در امارات محاسبه شده و توسط متقاضی پرداخت می گردد

 

 

غواصی 

غواصی های تفریحی در سایت های جزیره کیش برای غواصان گواهینامه دار 

هزینه هر دایو بابت خدمات : ارائه تجهیزات کامل غواصی برای هر نفر ، قایق مخصوص غواصی ، آب آشامیدنی ، راهنمای غواصی ، عکاسی از برنامه و خدمات رختکن می باشد 

با مرکز غواصی اصلی : 

کشتی داما (33متر)، سازه ها (18متر) ،رویال راک ( 10متر) - الدورادو ( 8متر) ،بیگ کورال (6متر) - سیمرغ (5متر)  > قیمت هر دایو : 180 هزار تومان 

شارژ نایتروکس برای هر سیلندر 25 هزار تومان 

با مرکز غواصی دوم : 

 سایت های شرق جزیره شامل :

کشتی داما (33متر)، سازه ها (18متر) > قیمت هر دایو : 

رویال راک ( 10متر) - الدورادو ( 8متر) > قیمت هر دایو : 

بیگ کورال (6متر) - سیمرغ (5متر) > قیمت هر دایو : 

سایت های جنوب جزیره شامل :

ساترن کرک (14متر)  > قیمت پکیج دو دایو : 480 هزار تومان 

سایت های غرب جزیره شامل :

کنیون (13متر)  > قیمت پکیج دو دایو : 560 هزار تومان

 

 

غواصی

دوره های تخصصی 

دوره تخصصی حفاظت از محیط زیست دریایی ( Project Aware ) فقط کلاس تئوری > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی حفاظت از مرجان ها ( AWARE Coral Reef Conservation ) فقط کلاس تئوری > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی ارائه دهنده اکسیژن اضطراری ( Emergency Oxygen Provider ) کلاس تئوری به همراه  کارگاه آموزشی > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی مهارت در کنترل شناوری ( Peak Performance Buoyancy ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی عکاسی دیجیتال زیر آب ( Digital Underwater Photographer ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی دی اس ام بی ( Delayed Surface Marker Buoy Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در ارتفاعات ( Altitude Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با هوای غنی شده ( Enriched Air Diver )کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد و  کارگاه آموزشی > قیمت : 550 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با اسکوتر زیر آبی (  Diver Propulsion Vehicle Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 600 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در شب ( Night Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 700 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در جریان ( Drift Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 700 هزار تومان

دوره تخصصی جستجو و بازیابی در غواصی ( Search and Recovery ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 700 هزار تومان

دوره تخصصی جهت یابی و ناوبری در غواصی ( Underwater Navigator ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 900 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی عمیق ( Deep Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 900 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در اجسام مغروق ( Wreck Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آبهای آزاد > قیمت : 900 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با درای سوت ( Dry Suit Diver) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی با فول فیس ماسک ( Full Face Mask Diving ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان 

دوره تخصصی تجهیزات ( Equipment ) کلاس تئوری به همراه منوال Touch و صدور گواهینامه > قیمت : 1.3 میلیون تومان 

دوره غواصی با سایدمونت ( SideMount Diver ) کلاس تئوری به همراه 1 غوص استخری و 3 غوص آب های آزاد  > قیمت : 1.5 میلیون تومان 

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 1 ( Cavern Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 1.5 میلیون تومان

غواصی

دوره های تخصصی متمایز 

دوره تخصصی متمایز آگاهی و حفاظت از کوسه ها (AWARE Shark Conservation  ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی متمایز غواصی برای مقابله با زباله های دریایی (Dive Against Debris ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی متمایز غواص متکی به خود ( Self Reliant ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان 

 

غواصی

دوره های تکنیکال 

دوره تکنیکال مخلوط کننده گاز سطح اول ( Tec GasBlender - Nitrox ) کلاس تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 1 میلیون تومان 

دوره تکنیکال مخلوط کننده گاز سطح دوم ( Tec GasBlender - Trimix ) کلاس تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 1.5 میلیون تومان

دوره تکنیکال غواصی با سایدمونت (  Tec SideMount ) کلاس تئوری به همراه 1 غوص استخری و 4 غوص آب های آزاد  > قیمت : 2 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 2 ( Cave Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 3 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 3 ( Full Cave Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 4 میلیون تومان

 

توضیحات تکمیلی

1- هزینه های دوره شامل کلاس تئوری و استخری ، غواصی در دریا ، ارائه تجهیزات کامل غواصی ، قایق استاندارد غواصی و ابزار مورد نیاز آموزشی می باشد

2- پس از اتمام  هر دوره و تکمیل موارد مورد نیاز گواهینامه معتبر بین المللی غواصی با درخواست مربی از سوی PADI آمریکا صادر خواهد شد

3- هزینه صدور گواهینامه بین المللی PADI در دوره های تخصصی به مبلغ 850 هزار تومان می باشد 

4- در صورت نیاز هنرجو پس از اتمام هر دوره به صورت رایگان گواهینامه پایان دوره از طریق آموزشگاه صادر خواهد شد 

5- در صورت نیاز هنرجو نامه اداری و رسمی جهت شرکت در دوره آموزشی و مدت زمان حضور در دوره از طریق آموزشگاه صادر خواهد شد 

6-  راهنمای فارسی دوره ها ، فایل های آموزشي ، دفترچه ثبت غوص در دوره به هنرجویان به صورت رایگان ارائه می شود

نکته : در صورت درخواست هنرجو قیمت منوال دوره به شرح زیر است 

منوال لاتین دوره: 40 دلار - منوال دیجیتال دوره : 35 دلار - کروپک دوره : 95 دلار  

7- كلاس های آموزشی نیاز به رسیدن به حد نصاب ندارد و حتی به صورت یک نفره بدون هرگونه افزايش قيمت برگزار می شود

8- در پایان دوره های آموزشی عکس و فیلم های دوره به صورت رایگان به هنرجو ارائه می گردد

9- محل برگزاری کلاس ها جزیره کیش می باشد و با هماهنگی قبلی امکان استفاده از اقامت ارزان قیمت فراهم می باشد ::::: برخی از ویژگی های مرکز غواصی بین المللی مارینا جهت هنرجویان این مرکز :::::

صدور گواهینامه بین‌المللی غواصی از سوی PADI 

صدور گواهینامه پایان دوره توسط آموزشگاه در صورت نیاز هنرجو

برگزاری کلاس در محیط آموزشی با استفاده از ابزار نوین آموزشی 

آموزش تضمینی جهت بالا بردن کیفیت در دوره‌های آموزشی 

دسترسی به منابع ،کتاب‌ها ،جزوات و بولتن‌های آموزشی

استفاده از وسایل آموزشی و کمک‌ آموزشی متنوع

عدم پرداخت هرگونه هزینه اضافی و خارج از برنامه 

استفاده از لوازم و تجهیزات غواصی استاندارد 

حمایت و پشتیبانی لازم به‌ صورت دائمی 

محیطی کاملاً صمیمی و دوستانه

دریافت مشاوره در امور غواصی 

تخفیف در خرید تجهیزات غواصی 

اولویت حضور در تور های غواصی

 

.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

درباره مرکز غواصی ما در کیش

بازدید از این دنیای آبی و بیکران با غواصی و سفر به درون دریا میسر می شود. هنری که امروز توسط مرکز غواصی ما در کیش با استاندارد PADI به شما تقدیم می گردد و با یادگیری آن به اعماق دریا سفر کنید و از زیبایی و شاهکارهای آفرینش لذت ببرید.