لیست قیمت

 لیست قیمت به روز رسانی شده در تاریخ 1397/04/01

«« مبنای نرخ گذاری دوره ها بر اساس ارائه خدمات ، کیفیت آموزشی و سطح سرویس دهی می باشد »»

 

غواصی

 برنامه Fun Diving تجربه یک غواصی 15 دقیقه ای در دریا تا عمق 4 متر > قیمت : 75 هزار تومان

دوره DSD شامل کلاس تئوری ، کلاس استخری و 1 غواصی در دریا تا عمق 6 متر و گواهینامه > قیمت : 250 هزار تومان

دوره Scuba Review شامل کلاس تئوری و 1 غواصی در دریا > قیمت : 300 هزار تومان

دوره ReActive شامل کلاس تئوری و 1 غواصی استخری به همراه منوال Touch و صدور گواهینامه  >قیمت : 700 هزار تومان

دوره Scuba Diver شامل کلاس تئوری و 2 غواصی استخری و 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1.450.000 تومان با PIC - Online 

دوره Open Water Diver شامل کلاس تئوری و 5 غواصی  استخری و 4 غواصی آب های آزاد تا عمق 18 متر > قیمت : 1.850.000 تومان با PIC - Online + Certificate 

دوره Adventure Diver شامل 3 غواصی  آب های آزاد تا عمق 18 متر  > قیمت : 1.400.000 تومان با PIC - Online 

دوره Advanced Open Water Diver شامل 5 غواصی  آب های آزاد تا عمق 30 متر > قیمت : 1.750.000 تومان با PIC - Online + Certificate 

دوره Emergency First Response شامل 8 بخش آموزشی تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 700 هزار تومان با PIC - Online + Certificate 

دوره Rescue Diver شامل کلاس تئوری و کلاس استخری و 4 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1.650.000 هزار تومان با PIC - Online + Certificate 

دوره DiveMaster شامل کلاس تئوری ، استخری ، کارگاه آموزشی و 20 غوص آب های آزاد تا عمق 40 متر > قیمت : 4 میلیون تومان 

کارآموزی برنامه DSD leader  شامل کلاس تئوری و کارگاه آموزشی در صورت درخواست هنرجو انجام می شود > قیمت : 500 هزار تومان

هزینه صدور اپلیکیشن به مبلغ 116 یورو توسط هنرجو باید پرداخت شود + خرید کروپک آموزشی توسط هنرجو الزامی است 

هزینه صدور اپلیکیشن برنامه DSD leader  به مبلغ 47 یورو توسط هنرجو باید پرداخت شود 

دوره Assisant Instructor کلاس های تئوری و کارگاه آموزشی استخری و دریایی  > قیمت : 3 میلیون تومان 

هزینه صدور اپلیکیشن به مبلغ 84 یورو توسط هنرجو باید پرداخت شود + خرید کروپک آموزشی توسط هنرجو الزامی است 

 

غواصی های تفریحی به همراه راهنمای اختصاصی

سایت های داما ، سازه ها ، ساترن کرک ، ژوراسیک پارک > قیمت هر دایو : 125 هزار تومان 

سایت های سیمرغ ، بیگ کورال ، رویال راک ، الدورادو ، زوبیچ > قیمت هر دایو : 100 هزار تومان 

سایت های پورت ، کرک ، کلبه هور ، کشتی یونانی ، کنیون > قیمت هر دایو .....

 

دوره های تخصصی 

دوره تخصصی حفاظت از محیط زیست دریایی ( Project Aware ) فقط کلاس تئوری > قیمت : 250 هزار تومان

دوره تخصصی حفاظت از مرجان ها ( AWARE Coral Reef Conservation ) فقط کلاس تئوری > قیمت : 250 هزار تومان

دوره تخصصی ارائه دهنده اکسیژن اضطراری ( Emergency Oxygen Provider ) کلاس تئوری به همراه  کارگاه آموزشی > قیمت : 250 هزار تومان

دوره تخصصی مهارت در کنترل شناوری ( Peak Performance Buoyancy ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی عکاسی دیجیتال زیر آب ( Digital Underwater Photographer ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در ارتفاعات ( Altitude Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی دی اس ام بی ( Delayed Surface Marker Buoy Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 350 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با هوای غنی شده ( Enriched Air Diver )کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد و  کارگاه آموزشی > قیمت : 400 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با اسکوتر زیر آبی (  Diver Propulsion Vehicle Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 450 هزار تومان

دوره تخصصی تجهیزات ( Equipment ) کلاس تئوری به همراه منوال Touch و صدور گواهینامه > قیمت :500 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در شب ( Night Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در جریان ( Drift Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی جستجو و بازیابی در غواصی ( Search and Recovery ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی جهت یابی و ناوبری در غواصی ( Underwater Navigator ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 550 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی عمیق ( Deep Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 650 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در اجسام مغروق ( Wreck Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آبهای آزاد > قیمت : 650 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با درای سوت ( Dry Suit Diver) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان

دوره غواصی با سایدمونت ( SideMount Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد  > قیمت : 1 میلیون تومان 

دوره تخصصی غواصی با فول فیس ماسک ( Full Face Mask Diving ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان 

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 1 ( Cavern Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 1.5 میلیون تومان

دوره های تخصصی متمایز 

دوره تخصصی متمایز آگاهی و حفاظت از کوسه ها (AWARE Shark Conservation  ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 350 هزار تومان

دوره تخصصی متمایز غواصی برای مقابله با زباله های دریایی (Dive Against Debris ) کلاس تئوری به همراه 2 غوص آب های آزاد > قیمت : 350 هزار تومان

دوره تخصصی متمایز غواص متکی به خود ( Self Reliant ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان 

 

دوره های تکنیکال 

دوره تکنیکال مخلوط کننده گاز سطح اول ( Tec GasBlender - Nitrox ) کلاس تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 800 هزار تومان 

دوره تکنیکال مخلوط کننده گاز سطح دوم ( Tec GasBlender - Trimix ) کلاس تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 1.2 میلیون تومان

دوره تکنیکال غواصی با سایدمونت (  Tec SideMount ) کلاس تئوری به همراه 3 غوص آب های آزاد  > قیمت : 1.5 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 2 ( Cave Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 2.5 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 3 ( Full Cave Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غوص آب های آزاد > قیمت : 3.5 میلیون تومان

 

توضیحات تکمیلی

1- هزینه درج شده در بالا شامل کلاس تئوری ، کلاس استخری ، غواصی در دریا ، نوشیدنی و ارائه تجهیزات کامل غواصی می باشد

2- پس از اتمام  هر دوره و تکمیل موارد لازم گواهینامه معتبر بین المللی غواصی از سوی PADI آمریکا صادر خواهد شد

3- هزینه صدور و دریافت گواهینامه بین المللی PADI به شرح زیر به صورت جداگانه باید پرداخت شود : 

صدور گواهینامه بدون منوال مبلغ ... هزار تومان ( فقط برای برخی از دوره ها )

صدور گواهینامه به همراه منوال Lite دوره مبلغ ... هزار تومان 

صدور گواهینامه به همراه منوال کتابی دوره  و جدول مربوطه مبلغ ... هزار تومان 

صدور گواهینامه به همراه منوال Touch دوره مبلغ ... هزار تومان 

صدور گواهینامه به همراه منوال دوره های تخصصی مبلغ ... هزار تومان 

نکته : فعال سازی منوال Touch  و Lite دوره بر روی اکانت PADI Libray هنرجو و به صورت دیجیتال می باشد

4- پس از اتمام هر دوره گواهینامه پایان دوره از طریق آموزشگاه به صورت رایگان برای هنرجو صادر می شود 

5- كتاب و راهنمای فارسی ، فایل های آموزشي ، دفترچه ثبت غوص در دوره به هنرجویان به صورت رایگان ارائه می شود

6- كلاس های آموزشی نیاز به رسیدن به حد نصاب ندارد و حتی به صورت یک نفره بدون هرگونه افزايش قيمت برگزار می شود

7- در پایان دوره های آموزشی عکس و فیلم های دوره به صورت رایگان به هنرجو ارائه می گردد

8- محل برگزاری کلاس ها جزیره کیش می باشد و با هماهنگی قبلی امکان استفاده از اقامت ارزان قیمت فراهم می باشد ::::: برخی از ویژگی های مرکز غواصی بین المللی مارینا جهت هنرجویان این مرکز :::::

صدور گواهینامه بین‌المللی غواصی PADI 

صدور گواهینامه پایان دوره  توسط آموزشگاه در صورت نیاز هنرجو

برگزاری کلاس در محیطی آموزشی با استفاده از ابزار نوین آموزشی 

تدریس و تمرین‌های تضمینی جهت موفقیت در دوره‌های آموزشی 

استفاده از وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی به زبان فارسی

دسترسی به منابع ،کتاب‌ها ،جزوات و بولتن‌های آموزشی

عدم پرداخت هرگونه هزینه اضافی و خارج از برنامه 

استفاده از لوازم و تجهیزات غواصی استاندارد و به روز 

اولویت حضور در کلیه تور های و برنامه های ویژه

حمایت و پشتیبانی لازم به‌ صورت دائمی 

محیطی کاملاً صمیمی و دوستانه

پشتیبانی 24 ساعته آموزشی

تخفیف در خرید تجهیزات غواصی 

دریافت مشاوره آموزشی رایگان 

پذیرایی در طول زمان آموزش 

 

.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

درباره ما

بازدید از این دنیای آبی و بیکران با غواصی و سفر به درون دریا میسر می شود. هنری که امروز توسط مرکز ما به شما تقدیم می گردد و با یادگیری آن به اعماق دریا سفر کنید و از زیبایی و شاهکارهای آفرینش لذت ببرید.