قیمت و هزینه دوره های غواصی

 لیست قیمت و هزینه دوره های غواصی به روز رسانی شده در تاریخ 1398/06/10

«« هزینه دوره های غواصی بر اساس کیفیت آموزش،سطح سرویس دهی و خدمات جانبی می باشد و به هیچ عنوان رقابتی نیست »»

مطلب قیمت و کیفیت در غواصی را مطالعه کنید

قیمت و هزینه دوره غواصی

قیمت و هزینه دوره های غواصی آموزشی اصلی

برنامه Fun Diving ( دو ساعت ) تجربه یک غواصی 15 دقیقه ای در دریا تا عمق 3 متر > قیمت : 150 هزار تومان

برنامه DSD  (چهار ساعت )کلاس تئوری ، و 1 غواصی در دریا تا عمق 10 متر  > قیمت : 400 هزار تومان با گواهی تکمیل برنامه PADI

برنامه Scuba Review (چهار ساعت ) شامل کلاس تئوری و 1 غواصی در دریا > قیمت : 500 هزار تومان به همراه ثبت در لاگ بوک 

برنامه ReActive (شش ساعت ) شامل کلاس تئوری و 1 غواصی استخری به همراه منوال Touch   > قیمت : 1 میلیون تومان با گواهینامه PADI

دوره Scuba Diver (دو روز ) شامل کلاس تئوری و 3 غواصی استخری و 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 2 میلیون تومان با گواهینامه PADI

ارتقا از Scuba Diver به Open Water Diver (یک روز ) شامل کلاس تئوری و 1 غواصی استخری و 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1.5 میلیون تومان با گواهینامه PADI

دوره Open Water Diver (سه روز ) شامل کلاس تئوری و 1 غواصی استخری و 4 غواصی آب های آزاد تا عمق 18 متر > قیمت : 2.5 میلیون تومان با گواهینامه PADI || با خدمات ویژه 3 میلیون تومان

دوره Adventure Diver ( یک روز ) شامل 3 غواصی آب های آزاد تا عمق 18 متر  > قیمت : 1.8 میلیون تومان با گواهینامه PADI

ارتقا از Adventure Diver به Advanced Open Water Diver ( یک روز ) شامل 2 غواصی آب های آزاد تا عمق 30 متر  > قیمت : 1.5 میلیون تومان با گواهینامه PADI

ارتقا از CMAS 1 Star Diver جهت آمادگی برای شرکت در دوره Advanced Open Water Diver (یک روز ) شامل کلاس تئوری و 1 غواصی استخری و 1 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان

دوره Advanced Open Water Diver (دو روز ) شامل 5 غواصی  آب های آزاد تا عمق 30 متر > قیمت : 2.5 میلیون تومان با گواهینامه PADI || با خدمات ویژه 3 میلیون تومان

دوره Emergency First Response (یک روز ) شامل 8 بخش آموزشی تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 1 میلیون تومان با گواهینامه PADI

ارتقا از CMAS 2 Star Diver جهت آمادگی برای شرکت در دوره Rescue Diver (یک روز ) شامل کلاس تئوری  و 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان

دوره Rescue Diver ( دو روز ) شامل کلاس تئوری و کلاس استخری و 4 غواصی آب های آزاد > قیمت : 2.5 میلیون تومان با گواهینامه PADI || با خدمات ویژه 3 میلیون تومان

دوره DiveMaster ( بیست روز ) شامل کلاس تئوری ، استخری ، کارگاه آموزشی و 20 غواصی آب های آزاد تا عمق 40 متر > قیمت : 6 میلیون تومان 

هزینه صدور مدرک  PADI DiveMaster به مبلغ  140 دلار به نرخ حواله روز به بانک در امارات محاسبه شده و توسط هنرجو پرداخت می گردد

خرید کروپک آموزشی به مبلغ 1200 درهم امارات و یا استفاده از برنامه DM 50500-3 به صورت رایگان

کارآموزی برنامه DSD leader  شامل کلاس تئوری و کارگاه آموزشی در صورت درخواست هنرجو بعد از دوره DiveMaster انجام می شود > قیمت : 1 میلیون تومان

 هزینه صدور مدرک PADI DSD Leader به مبلغ 60 دلار به نرخ حواله روز به بانک در امارات محاسبه شده و توسط هنرجو پرداخت می گردد

دوره Assisant Instructor ( هفت روز ) کلاس های تئوری و کارگاه آموزشی استخری و دریایی  > قیمت : 6 میلیون تومان 

هزینه صدور مدرک PADI Assisant Instructorبه مبلغ  105 دلار به نرخ حواله روز به بانک در امارات محاسبه شده و توسط هنرجو پرداخت می گردد

خرید کروپک آموزشی به مبلغ 2500 درهم امارات

دوره ZERO to HERO  کلاس های تئوری ، استخری ،کارگاه آموزشی ، غواصی آب های آزاد و صدور گواهینامه  » اطلاعات بیشتر در مورد برنامه «

سطح اول قیمت : 15 میلیون تومان |  سطح دوم قیمت : 16.5 میلیون تومان   

برنامه Specialty Instructor/MSDT Application (یک روز ) کلاس تئوری و یک غواصی در دریا مخصوص مربیان PADI  > قیمت : 500 هزار تومان  

هزینه صدور مدرک PADI بابت هر مربیگری تخصصی به مبلغ 110 دلار به نرخ حواله روز به بانک در امارات محاسبه شده و توسط متقاضی پرداخت می گردد

  

قیمت و هزینه دوره غواصی 

غواصی های تفریحی در سایت های جزیره کیش برای غواصان گواهینامه دار 

هزینه هر دایو بابت خدمات : ارائه تجهیزات کامل غواصی برای هر نفر ، قایق مخصوص غواصی ، آب آشامیدنی ، راهنمای غواصی ، عکاسی از برنامه و خدمات رختکن می باشد 

با مرکز غواصی اصلی : 

سایت های غواصی جزیره کیش در شرق شامل :

عمیق (40 متر) | کشتی داما (33 متر) | سازه ها (18متر) |  شاهی (16متر) | رویال راک ( 10متر) | الدورادو ( 8 متر)  | بیگ کورال (6 متر) | سیمرغ (5 متر) | زوبیچ  (4 متر) 

قیمت هر دایو : 200 هزار تومان 

سایت های غواصی جزیره کیش در جنوب شامل :  

ساترن کرک (14متر) | دشت ستاره ها (12 متر) | کشتی خرما  (5 متر)

قیمت پکیج دو دایو : 480 هزار تومان 

سایت های غواصی جزیره کیش در غرب شامل :

کنیون (13متر)- کلبه هور (6 متر) 

قیمت پکیج دو دایو : .... هزار تومان

شارژ نایتروکس برای هر سیلندر 50 هزار تومان 

   

قیمت و هزینه دوره غواصی

قیمت و هزینه دوره های غواصی تخصصی

دوره تخصصی حفاظت از محیط زیست دریایی ( Project Aware ) فقط کلاس تئوری > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی حفاظت از مرجان ها ( AWARE Coral Reef Conservation ) فقط کلاس تئوری > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی ارائه دهنده اکسیژن اضطراری ( Emergency Oxygen Provider ) کلاس تئوری به همراه  کارگاه آموزشی > قیمت : 300 هزار تومان

دوره تخصصی مهارت در کنترل شناوری ( Peak Performance Buoyancy ) کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 600 هزار تومان

دوره تخصصی عکاسی دیجیتال زیر آب ( Digital Underwater Photographer ) کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 600 هزار تومان

دوره تخصصی دی اس ام بی ( Delayed Surface Marker Buoy Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 600 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در ارتفاعات ( Altitude Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 700 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با هوای غنی شده ( Enriched Air Diver )کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد و  کارگاه آموزشی > قیمت : 700 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی با اسکوتر زیر آبی (  Diver Propulsion Vehicle Diver ) کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 800 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در شب ( Night Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غواصی آب های آزاد > قیمت : 900 هزار تومان

دوره تخصصی غواصی در جریان ( Drift Diver ) کلاس تئوری به همراه 3 غواصی آب های آزاد > قیمت : 850 هزار تومان

دوره تخصصی جستجو و بازیابی در غواصی ( Search and Recovery ) کلاس تئوری به همراه 3 غواصی آب های آزاد > قیمت : 850 هزار تومان

دوره تخصصی جهت یابی و ناوبری در غواصی ( Underwater Navigator ) کلاس تئوری به همراه 4 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1.1 میلیون تومان 

دوره تخصصی غواصی عمیق ( Deep Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1.1 میلیون تومان 

دوره تخصصی غواصی در اجسام مغروق ( Wreck Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غواصی آبهای آزاد > قیمت : 1.2 میلیون تومان 

دوره تخصصی غواصی با درای سوت ( Dry Suit Diver) کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1.5 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی با فول فیس ماسک ( Full Face Mask Diving ) کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان 

دوره تخصصی تجهیزات ( Equipment ) کلاس تئوری به همراه منوال Touch و صدور گواهینامه > قیمت : 1.5 میلیون تومان 

دوره غواصی با سایدمونت ( SideMount Diver ) کلاس تئوری به همراه 1 غواصی استخری و 3 غواصی آب های آزاد  > قیمت : 1.5 میلیون تومان 

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 1 ( Cavern Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غواصی آب های آزاد > قیمت : 3 میلیون تومان

 

قیمت و هزینه دوره غواصی

قیمت و هزینه دوره های غواصی تخصصی متمایز 

دوره تخصصی متمایز آگاهی و حفاظت از کوسه ها (AWARE Shark Conservation  ) کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 600 هزار تومان

دوره تخصصی متمایز غواصی برای مقابله با زباله های دریایی (Dive Against Debris ) کلاس تئوری به همراه 2 غواصی آب های آزاد > قیمت : 500 هزار تومان

دوره تخصصی متمایز غواص متکی به خود ( Self Reliant ) کلاس تئوری به همراه 3 غواصی آب های آزاد > قیمت : 1 میلیون تومان 

 

قیمت و هزینه دوره غواصی

قیمت و هزینه دوره های غواصی تکنیکال 

دوره تکنیکال مخلوط کننده گاز سطح اول ( Tec GasBlender - Nitrox ) کلاس تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 1 میلیون تومان 

دوره تکنیکال مخلوط کننده گاز سطح دوم ( Tec GasBlender - Trimix ) کلاس تئوری به همراه کارگاه آموزشی > قیمت : 1.5 میلیون تومان

دوره تکنیکال غواصی با سایدمونت (  Tec SideMount ) کلاس تئوری به همراه 1 غواصی استخری و 4 غواصی آب های آزاد  > قیمت : 1.8 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 2 ( Cave Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غواصی آب های آزاد > قیمت : 4 میلیون تومان

دوره تخصصی غواصی در غار سطح 3 ( Full Cave Diver ) کلاس تئوری به همراه 4 غواصی آب های آزاد > قیمت : 5 میلیون تومان

 

توضیحات تکمیلی

1- هزینه های دوره های غواصی  شامل کلاس تئوری و استخری ، غواصی در دریا ، ارائه تجهیزات کامل غواصی ، قایق استاندارد غواصی و ابزار مورد نیاز آموزشی می باشد

2- پس از اتمام  هر دوره و تکمیل موارد مورد نیاز گواهینامه معتبر بین المللی غواصی با درخواست مربی از سوی PADI آمریکا صادر خواهد شد

3- هزینه صدور گواهینامه بین المللی  PADI در دوره های تخصصی به مبلغ 700 هزار تومان می باشد 

4- در صورت نیاز هنرجو پس از اتمام هر دوره به صورت رایگان گواهینامه پایان دوره از طریق آموزشگاه صادر خواهد شد 

5- در صورت نیاز هنرجو نامه اداری و رسمی جهت شرکت در دوره آموزشی و مدت زمان حضور در دوره از طریق آموزشگاه صادر خواهد شد 

6-  راهنمای فارسی دوره ها ، فایل های آموزشی ، دفترچه ثبت غواصی در دوره به هنرجویان به صورت رایگان ارائه می شود

نکته : در صورت درخواست هنرجو قیمت منوال دوره به شرح زیر است 

منوال لاتین دوره: 40 دلار - منوال دیجیتال دوره : 35 دلار - کروپک دوره : 95 دلار  

7- كلاس های آموزشی نیاز به رسیدن به حد نصاب ندارد و حتی به صورت یک نفره بدون هرگونه افزایش قیمت در هزینه دوره های غواصی برگزار می شود

8- در پایان دوره های آموزشی عکس و فیلم های دوره به صورت رایگان به هنرجو ارائه می گردد

9- محل برگزاری کلاس ها جزیره کیش می باشد و با هماهنگی قبلی امکان استفاده از اقامت ارزان قیمت فراهم می باشد ::::: برخی از ویژگی های مرکز غواصی بین المللی مارینا جهت هنرجویان این مرکز :::::

صدور گواهینامه بین‌المللی غواصی از سوی PADI  |  صدور گواهینامه پایان دوره توسط آموزشگاه در صورت نیاز هنرجو

برگزاری کلاس در محیط آموزشی با استفاده از ابزار نوین آموزشی  |  آموزش تضمینی جهت بالا بردن کیفیت در دوره‌های آموزشی 

دسترسی به منابع ،کتاب‌ها ،جزوات و بولتن‌های آموزشی |  استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی متنوع

عدم پرداخت هرگونه هزینه اضافی و خارج از برنامه  |  استفاده از لوازم و تجهیزات غواصی استاندارد 

حمایت و پشتیبانی لازم به صورت کامل  |  محیطی کاملاً صمیمی و دوستانه

دریافت مشاوره در امور غواصی   |  راهنمای در خرید تجهیزات غواصی 

اولویت حضور در تور های غواصی 

 

.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn