شرح مختصری از غواصی و مرکز غواصی مارینا در کیش شرح مختصری از غواصی و مرکز غواصی مارینا در کیش شرح مختصری از غواصی و مرکز غواصی مارینا در کیش شرح مختصری از غواصی و مرکز غواصی مارینا در کیش
01 / 04

02 / 04

03 / 04
04 / 04
11
گواهینامه غواصی حرفه ای
40
گواهینامه غواصی امدادی
8
گواهینامه غواصی خاص
76
گواهینامه غواصی تخصصی
188
گواهینامه غواصی پیشرفته
484
گواهینامه غواصی مقدماتی
807
گواهینامه غواصی کل

غواصی ورزشی

اطلاعات بیشتر

غواصی تکنیکال

اطلاعات بیشتر 

غواصی صنعتی

اطلاعات بیشتر

غواصی ایمنی عمومی

اطلاعات بیشتر

شبکه های اجتماعی ما

بدون شک شبکه های اجتماعی بخشی از زندگی روزمره‌ی ما شده اند! و بسیاری از ما با این شبکه ها در ارتباط هستیم!

پلتفرم  مختلف شبکه های اجتماعی مرکز غواصی مارینا بستری هستند برای ارتباط شما با دنیای مدرن

facebookinstagram   Twitter  telegram

linkdin   tumbleryoutub  aparat