دوره های آموزشی پورتال اطلاعات سازمان ملل متحد

غواصی و محیط زیست ، غواصی و دریا ، دوره محیط زیست ، دوره های سازمان ملل ، صدور گواهینامه ، چهارچوب حقوقی ، گواهینامه رایگان ، گواهینامه محیط زیست

 

دوره های آموزشی پورتال اطلاعات سازمان ملل متحد برای موافقتنامه های چندملیتی محیط زیست

به همراه ارزیابی و صدور گواهینامه 

 

غواصی و محیط زیست ، غواصی و دریا ، دوره محیط زیست ، دوره های سازمان ملل ، صدور گواهینامه ، چهارچوب حقوقی ، گواهینامه رایگان ، گواهینامه محیط زیست

 

غواصی و محیط زیست ، غواصی و دریا ، دوره محیط زیست ، دوره های سازمان ملل ، صدور گواهینامه ، چهارچوب حقوقی ، گواهینامه رایگان ، گواهینامه محیط زیست

 

Introductory Course to the International Legal Framework on Freshwater Resources

دوره مقدماتی چارچوب حقوقی بین المللی منابع آب شیرین

»» دوره آموزشی ، راهنمایی ، ارزیابی ، آزمون و صدور گواهینامه برای هنرجویان  ««

 

Introductory Course to the International Legal Framework on Marine Biodiversity

دوره مقدماتی چارچوب حقوقی بین المللی تنوع زیستی دریایی

»» دوره آموزشی ، راهنمایی ، ارزیابی ، آزمون و صدور گواهینامه برای هنرجویان  ««

 

Introductory Course to the International Legal Framework on Marine Pollution

دوره مقدماتی چارچوب حقوقی بین المللی در مورد آلودگی دریایی

»» دوره آموزشی ، راهنمایی ، ارزیابی ، آزمون و صدور گواهینامه برای هنرجویان  ««

 

certification InforMEA certification InforMEA certification InforMEA

 

InforMEA Diploma on the International Legal Framework on Freshwater Resources

دیپلم InforMEA در چارچوب حقوقی بین المللی منابع آب شیرین

»» دوره آموزشی ، راهنمایی ، ارزیابی ، آزمون و صدور گواهینامه برای هنرجویان  ««

برای دریافت این دیپلم تکمیل دوره های زیر الزامی است 

دوره مقدماتی چارچوب حقوقی بین المللی منابع آب شیرین

دوره مقدماتی کنوانسیون تالاب رامسر 

چارچوب جهانی برای سیاره بدون آلودگی

certification InforMEA

 

 

 

غواصی و محیط زیست ، غواصی و دریا ، دوره محیط زیست ، دوره های سازمان ملل ، صدور گواهینامه ، چهارچوب حقوقی ، گواهینامه رایگان ، گواهینامه محیط زیست

 

Global framework for a pollution-free planety

 چارچوب جهانی برای سیاره بدون آلودگی 

»» دوره آموزشی ، راهنمایی ، ارزیابی ، آزمون و صدور گواهینامه برای هنرجویان  ««

certification InforMEA

 

 

غواصی و محیط زیست ، غواصی و دریا ، دوره محیط زیست ، دوره های سازمان ملل ، صدور گواهینامه ، چهارچوب حقوقی ، گواهینامه رایگان ، گواهینامه محیط زیست

Introductory Course to the Ramsar Convention on Wetlands

دوره مقدماتی کنوانسیون تالاب رامسر 

»» دوره آموزشی ، راهنمایی ، ارزیابی ، آزمون و صدور گواهینامه برای هنرجویان  ««

certification InforMEA

 

.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn