Jan Ernest Williamson & George Williamson

Jan Ernest Williamson & George Williamson - جان ارنست ویلیامسون - جورج ویلیامسون

جان ارنست متولد  سال 1881 و جورج متولد سال 1885 در لیورپول انگلستان هستند . آن‌ها اختراع پدر خود در حوزه نمایش در زیرآب را برای تولید فیلم تغییر دادند. عکس مصنوعی بسیار واضح گرفته‌شده از اعماق خلیج چساپیک در سال 1913 باعث شد که برادران ویلیامسون را به سمت تولید تصاویر متحرک پیش ببرد .

 با استفاده تجهیزات جدید و توسعه‌یافته  برادران  ویلیامسون در باهاماس که در آن نور خورشید تا عمق 45 متری آب به دلیل زلالی و شفافی نفوذ می‌کند مجموعه‌ای تولید کردند در سال 1914 در نزدیکی ناسائو برادران  ویلیامسون اولین تصاویر متحرک زیرآب تهیه کردند.

در سال 1915 آن‌ها قسمتی از رمان 20 هزار فرسنگ زیردریا ژول‌ورن را در باهاماس تهیه کردند . ولی در سال 1916 به دلیل شکستگی جعبه آن فیلم از بین رفت و به‌احتمال‌زیاد آن فیلم اولین فیلم زیرآبی جهان بود و شامل چندین جلوه ویژه بود .

در سال 1932 مجموعه‌ای به نام ( با ویلیامسون در زیردریا ) منتشر شد در این مجموعه آشکارا استفاده علمی از نور و تصویر در زیرآب به نمایش درآمد . برادران ویلیامسون پیشگامان عکاسی تصاویر متحرک در زیرآب بودند

جان ارنست ویلیامسون در سال 1966 و جورج ویلیامسون در سال 1956 درگذشتند .