آموزش غواصی صنعتی

منتظر چی هستی؟ از همین امروز شروع کنید! 

آموزش غواصی صنعتی و هزینه دوره غواصی صنعتی در جزیره زیبای کیش 

( آموزش جوشکاری زیر آب )

در حال حاضر کلاس و دوره آموزشی نداریم  

دوره غواص سطح یک ( 30 متر اسکوبا ) 

رشته آموزشی صنایع دریایی با شماره استاندارد 754120210010001

شهریه: -- میلیون تومان مدت دوره -- روز

سرفصلها:

- آشنایی با غواصی و تاریخچه آن 
- آشنایی با تئوری و فیزیک غواصی 
-  توانایی کار با لوازم و تجهیزات غواصی اسکوبا  
- استفاده از سیگنال های غواصی
- توانایی غواصی تا عمق 30 متر با اسکوبا
- آشنایی با جداول برداشت فشار غواصی و بیماری های غواصی
- انجام و تجربه غواصی در شب ، عکاسی زیر آب ، غواصی عمیق و ... 
- آموزش کلیه مهارت های کاربردی در غواصی 
- خروج از دوره آموزش با 10 غواصی دریایی و لاگ بوک معتبر 

معرفی جهت شرکت در آموزش غواص سطح دو به صورت مستقیم 

 

 

دوره غواص سطح دو (30 متر تغذیه از سطح Inshore )

رشته آموزشی صنایع دریایی با شماره استاندارد 754120210020001

شهریه: -- میلیون تومان مدت دوره -- روز

سرفصلها:

- توانایی جوشکاری و برشکاری در روی آب و زیرآب
- توانایی عکاسی و فیلمبرداری زیرآب 
- توانایی Navigation U/W
- توانایی غواصی در شب Night Dive
- توانایی غواصی تا عمق 30 متر به روش Surface Supply
- توانایی بررسی و کنترل صدمات کشتی ها Damage Control
- آشنایی با Salvage 
- آشنایی با جداول مختلف برداشت فشار در  ارتفاع
- توانایی غواصی با ماسک Full Face
- توانایی کار با سیمان زیر آب
- توانایی Scrub
- توانایی استفاده از Lifting Bag
و ...

 

دوره غواص سطح سه ( 50 متر تغذیه از سطح Offshore )

رشته آموزشی صنایع دریایی با شماره استاندارد 754120210030001

شهریه: -- میلیون تومان مدت دوره -- روز

سرفصلها:
- توانایی غواصی با استفاده از سیستم تغذیه از سطح با Helmet و   BandMask
- توانایی غواصی با Dry Suits 
- توانایی غواصی با Hot Water Suits 
- توانایی استفاده از Air Lift 
- توانایی غواصی با Wet Bell
- آشنایی با Waterjet 
- توانایی کار با ابزارهای Pneumatic 
- -توانایی کار با ابزارهای Hydraulic 
- توانایی Rigging
- توانایی کار با کمپرسور
- توانایی استفاده از Lifting Bag
- توانایی جوشکاری و برشکاری زیرآب
و ...