محصولات PADI

در این بخش کلیه محصولات با برند تجاری PADI به صورت اورجینال عرضه می شود 

 

 

کروپک دوره  Open Water

قیمت: 350 درهم امارات

 

غواصی

کروپک دوره  Advanced Open Water

قیمت: 350 درهم امارات

 

 

غواصی

کروپک دوره Rescue 

قیمت: 350 درهم امارات

 

 

لاگ بوک 

Item Number: 70047

لاگ بوک اصلی  PADI

قیمت: 200.000 تومان